Här redovisar klass 7C på Vimarskolan sina arbeten om försurning.
Uppgiften de fick var att svara på några frågor och presentera detta på ett sätt så att personer som besöker sidan kan lära sig något.

1. Vad orsakar försurning?
2. Vilka effekter har försurning?
3. Vad kan man göra åt försurning?

Dessutom skulle varje grupp komma på en egen fråga att besvara.

Eleverna fick innan arbetet en genomgång kring infosök av skolans bibliotekarie.
Vi diskuterade även upphovsrätt och Creative Commons.

Eleverna har fått välja helt själva hur de vill presentera sina arbeten.
De program som använts av några grupper är: Powerpoint, Photo Story, Windows Movie Maker

Fler arbeten och inspiration kring hur man kan använda en wiki finns på http://startsida.wikispaces.com


Bertram Stenlund Fridell