Henrik Andersson och Oskar Carlsson 7c

Försurning

Man kan sprida ut något basiskt ämne där det är försurat. man andvänder ofta kalkmjöl som är krossat kalciumkarbonat. Det sprids ut på olika sätt över mark och sjöar. Det räcker inte att sprida ut det en gång för det pågår så länge vi andvänder fosilabränslen.
259335479_2c0aa2fed3_o.jpg
foto: flickr.com Brian Digital

Försurning orsakas när man eldar med fosilabränslen.
Surt regn kann forma kalk sten till märkliga figurer.
Fiskarnas yngel och rom skadas oftast mest av försurning. Försurning orsakas framförallt av nedfall från rök gaser när man eldar med bränslen som innehåller kväve och svavel.
Källor: Ne.se, kemiboken, stoppa försurningen.