Försurning

Vad orsakar försurning?
Försurning orsakas av t.ex. svavel och kväve som när dom färbränns bildar svaveloxid och kväveoxid. När dom reagerar med vatten bildas svavelsyra och saltpetersya som kan leda till att vissa fisk och djurarter försvinner från insjöar. Det är alltid det sista djuret i en näringskjedja som får lida mest eftersom stora djur behöver äta mycket mer än små djur. Ett exempel är när plangtonväxterna blir förgiftade så äter sedan plangtondjuren växterna, efter det äter fiskar plangtondjuren och sen fortsätter näringskjedjan och på det sättet förs giftet vidare. En sak vi människor kan göra för att höja ph-värdet i mark och sjöar är att sprida kalkmjöl. Men eftersom försurningen kommer att pågå så länge vi människor andvänder bränslen som innehåller svavel, räcker det inte med att sprida ut kalkmjölet en gång. Bilar, industrier och eldning är några saker som orsakar försurning.

kalkning.jpg
Foto: Sture Gustafsson/Scanpix. Med speciellt tillstånd.

Vilket land försurar mest?
Kina som är ett folkrikt land är det land som försurar mest, eftersom dom kör mycket bil och har stora industrier. Men om man jämför per person så är det inte Kina som försurar mest
Källa: Gapminder.com, NE.se.


Julia och Lisa