Kajsa , Helga , Frida . (:

FörsurningFörsurning orsakar av att vi släpper ut svaveloxider och kväveoxider som finns i bland annat bränslen till bilar som stiger till luften och blandas i molnen och då blir svaveloxiden till svavelsyra och kväveoxiden blir till saltpetersyra och faller sedan ner som nederbörd . När det är nere på marken rinner det ut i sjöar , hav och floder , men även ner i marken . Genom marken fltreras det och hamnar i grundkällor som också blir försurade , grundvattnet blir lika mycket försurat , det tar bara längre tid för den försurade nederbörden att komma ner i grundkällorna , eftersom jorden bromsar upp det .
Vintage Car by kayugee.
Vintage Car by kayugee.
( från kayugee på flickr.com )
När pH - värdet är lägre än sju så är det surt , när det är högre så är det basiskt , och på sju är det neutralt . Djur och fiskar i vatten drabbas specielt mycket av sur nederbörd , eftersom nederbörden faller och rinner ner i sjöar .

För att minska utsläppen kan man köra mindre bil och cykla mer istället . Bly orsakar stora skador och är väldigt giftigt , därför är nu bensinen blyfri i vissa länder .
Biking with Miniskirt by colros
Biking with Miniskirt by colros
( från colros på flickr.com)I Sverige år 1970 låg utsläppen på 472 ton, jämfört med nu när det ligger på 28 ton. Men år 1970 låg det på 3634 ton i Kina och nu ligger det på 9976 ton.Källor:Naturligt vis, Avfall och återvinning, BBL, Ne.se, gapminder.com